Sơn gỗ

sơn xe máy, ô tô và nón bảo hiểm

dung môi

cứng nguyên liệu

nguyên liệu làm sơn

thông tin liên hệ
Nguyễn Bửu Hoàng Long
Hotline - 0949 29 29 68

SƠN các loại

Pass trắng
Pass trắng
Sơn bóng mờ
Sơn bóng mờ
Sơn bóng mờ
Sơn bóng mờ
Lót PU ngoài trời
Lót PU ngoài trời
Hồng sen PU bóng
Hồng sen PU bóng
Dầu bóng
Dầu bóng
Sơn màu
Sơn màu
Sơn Màu
Sơn Màu

DUNG MÔI

Dung môi sản xuất sơn
Dung môi sản xuất sơn
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi PU BUTYL ACETATE, TOLUENE, XYLENE, ACETONE, METHANOL,  METHYL, ETHYL, MEK, BCS, CAC
Dung môi PU BUTYL ACETATE, TOLUENE, XYLENE, ACETON...
Dung môi S97
Dung môi S97
Dung môi Acetone
Dung môi Acetone
Dung môi Methyl Ethyl Ketone Mek
Dung môi Methyl Ethyl Ketone Mek
Dung môi Cyclohexanon
Dung môi Cyclohexanon
Dung môi Toluene
Dung môi Toluene
Dung môi Xylene
Dung môi Xylene
Dung môi Butyl Acetate
Dung môi Butyl Acetate
Dung môi Butyl cellosolve Solvent (BCS)
Dung môi Butyl cellosolve Solvent (BCS)

NGUYÊN LIỆU LÀM SƠN

Bột mờ SYLOID C803
Bột mờ SYLOID C803
Bột mờ SYLOID C906
Bột mờ SYLOID C906
Bột TITAN
Bột TITAN